foto

Tworzenie funduszu w trakcie roku Opodatkowanie uczniów

Tworzenie funduszu w trakcie roku. Opodatkowanie uczniów i studentów. Polskie firmy delegują do pracy za granicą więcej niż tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw z okładem osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej również usługach opieki ponad osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy poza granicami Polski należy uznać za oddelegowanie. listopada upłynie maksymalny limit zatrudnienia.

Zobacz więcej ...