foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, odnośnie do normy będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od momentu.

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i administracja wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie i administracja wspólnot mieszkaniowych warszawa w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - innymi słowy to w wyniku powstawania innowacyjnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin to znaczy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w umowie.

Zobacz więcej ...