foto

Upadłość konsumencka w 2020 roku a koszt

Upadłość konsumencka w 2020 roku a koszt i nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto mat terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciw konsumentom sąd będzie z urzędu badał, lub doszło do przedawnienia.

Zobacz więcej ...