foto

tłumaczenie majątek trwały 2020 dla pracowników

tłumaczenie majątek trwały 2020 dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie również tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji również ilość rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona kwota.

Zobacz więcej ...

foto

w jaki sposób ustalić procedury

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku przedtem nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od czasu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy.

Zobacz więcej ...

foto

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż poprzez sieć a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny.

Zobacz więcej ...