foto

Likwidacja i transformacja jednostki pomocy

Likwidacja i transformacja jednostki pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie – jest tak jak obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie.

Zobacz więcej ...