rynki finansowe i finanse publiczne

Od stycznia r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść , powiem więcej procent zaniżenia zobowiązania w VAT. Zmodyfikowano podobnie zapisy dotyczące kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej. Jednakże sankcje i kary grożące podatnikom nie wynikają tylko z samej ustawy o VAT. Przepisami Kodeksu karnego skarbowego określone pozostały czyny zabronione spojone m.in. z nieskładaniem deklaracji, niewpłacaniem podatku w terminie lub powiązane z wystawianiem faktur. Od marca r. przestępstwa spojone z wystawianiem faktur określa tak jak Kodeks karny. Lektura w przystępny i uporządkowany sposób omawia sankcje i kary wynikające z samej ustawy o VAT w który sposób i z innych przepisów. Czytelnik dowie się m.in.: - Kiedy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie- Kiedy podatnikowi grozi utrata prawa do odliczenia VAT- Jakie sankcje i kary grożą w związku z uchybieniami przy ewidencjonowaniu sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących- Kiedy i w jakiej wysokości naliczane są odsetki od zaległości podatkowych- Jakie wykroczenia i przestępstwa skarbowe dotyczące VAT przewiduje Kodeks oddany skarbowy- Jakie przestępstwa złączone z wystawianiem faktur określa Kodeks karny Całość poparta mnogimi przykładami, aktualnymi interpretacjami i wyrokami sądowymi. Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w r. - Sankcje i kary wynikające z ustawy o Vat - Brak i utrata prawa do odliczenia - Utrata innych praw - Sankcje i kary związane z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w VAT - Wykroczenia i przestępstwa skarbowe dotyczące VAT - Przestępstwa złączone z wystawianiem faktur - Załączniki Załącznik nr – VAT- Załącznik nr – VAT-/A Załącznik nr – VAT-/B Załącznik nr – VAT-/C Załącznik nr – VAT-/D Załącznik nr – UPR-