foto

Prawne reguły dopuszczalności monitoringu wizyjnego to pierwszy

Prawne reguły dopuszczalności monitoringu wizyjnego to pierwszy akt prawny, który w sposób bezpośredni wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego.

Zobacz więcej ...