foto

3 plan kont organizacji pozarządowej;

Zobacz gdzie wysłać sprawozdanie fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg wybitnie ważnych zmian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, wiążących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie.

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 ewidencja księgowa i i Planowanie poszczególnych

Projekty unijne 2020 ewidencja księgowa i i Planowanie poszczególnych pozycji budżetowych poprzez specjalistyczne działy. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym.

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości co to

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości co to jest - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość finansowa Podstawowe obowiązki związane z ustaniem

Rachunkowość finansowa - Podstawowe obowiązki związane z ustaniem stosunku pracy od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art pomoc ds. księgowości. To pierwszy, wszak ogromnie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które niedawno pracują w działach rachunkowości czyli chcą wówczas taką pracę podjąć. Słuchacze.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa a rodo i Współpraca kierownika

wspólnota mieszkaniowa a rodo i Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie wpływu rozliczeń.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 możliwe warianty ponoszenia wydatków

Rachunkowość budżetowa 2020 możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych celem artykułu jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system popierany o regulacje ustawowe wynikające szczególnie.

Zobacz więcej ...