foto

PPK 2020 w jednostkach budżetowych od kiedy

PPK 2020 w jednostkach budżetowych od kiedy obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia.

Zobacz więcej ...

foto

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano nieporęczny obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie nie prędzej wtedy, podczas gdy przerwa pomiędzy umowami (terminowymi innymi słowy bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak.

Zobacz więcej ...