foto

COVID19 i dochody rachunkowe i podatkowe

COVID-19 i dochody rachunkowe i podatkowe własne gminy co zaliczamy 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził zarówno nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują także nowe przepisy w odniesieniu.

Zobacz więcej ...