foto

Janusz Zubrzycki Koszty oczyszczania

Janusz Zubrzycki. Koszty oczyszczania ścieków. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw,.

Zobacz więcej ...