foto

Samodzielny księgowy Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Samodzielny księgowy - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pojęcie wycena prezentacja jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki.

Zobacz więcej ...