foto

Samodzielny księgowy Inwestycje

Samodzielny księgowy - Inwestycje długoterminowe – pojęcie wycena prezentacja jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby.

Zobacz więcej ...