foto

jak traktować konto 980 w przypadku częstych przemian

jak traktować konto 980 w przypadku częstych przemian wynagrodzeń (np. w oświacie)? Problem wiąże się z tym, że organ przewodniczący niejednokrotnie zwiększa plany płatniczy później niż następuje zmiana wynagrodzenia. W tej sytuacji występuje większe zaangażowanie niż plan. Jak sobie z tym radzić. W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące.

Zobacz więcej ...

foto

Przeczytaj jak zmniejszyć koszty aktywności gospodarczej

Przeczytaj jak zmniejszyć koszty aktywności gospodarczej wejście w życie artykułów powiązanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski interes w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz szukać zapowiadanych przez.

Zobacz więcej ...

foto

kontach księgi głównej gospodarka pieniężna

kontach księgi głównej gospodarka pieniężna. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej.

Zobacz więcej ...