foto

Zmiany podatkowe w instytucji kultury Pracownicy służb

Zmiany podatkowe w instytucji kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka zawiera zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań poprzez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury.

Zobacz więcej ...