foto

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów. Celem artykułu jest spotęgowanie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w obszarze prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie pożyteczne ujęcie w ewidencji.

Zobacz więcej ...