foto

Klasyfikacja budżetowa 2020 kary umowne

Klasyfikacja budżetowa 2020 kary umowne ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie informacji uczestników w obszarze zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości również klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte normy (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji.

Zobacz więcej ...