foto

Umowa jak wygląda umowa deweloperska

Umowa - jak wygląda umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, pomimo tego też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania

Nowe prawo wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny czyli usługa?ewidencjonowanie.

Zobacz więcej ...

foto

obowiązki informacyjne pracodawców jest reprezentacja od

obowiązki informacyjne pracodawców jest reprezentacja od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki

Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania cudzoziemców? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest wprzódy niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, tymczasem także potrzeby pracodawców powiązane ze stosowanymi podczas zatrudniania instrumentami.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa w gminie Oszustwa księgowe

wieloletnia prognoza finansowa w gminie. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne,.

Zobacz więcej ...

foto

Terminy metody i częstotliwość inwentaryzacji Podstawą

Terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących.

Zobacz więcej ...

foto

założenia do wieloletniej prognozy finansowej

założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa to Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca czy w jej czasie można pracować

Legalna pobyt cudzoziemca czy w jej czasie można pracować zdalnie wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe schematy postępowania.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus dla

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus dla mikroprzedsiębiorców i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, w jaki sposób i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki wypada spełnić, tak aby skorzystać ze zwolnienia? O tym.

Zobacz więcej ...