foto

COVID19 a programy operacyjne wprowadzenie do

COVID-19 a programy operacyjne wprowadzenie do systemu aplikacyjnego OSF paragraf o funduszach uijnych przeznaczone jest na rzecz osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, szczególnie dla pracowników jednostek naukowych w tym żaków i doktorantów zainteresowanych problematyką grantową, a także dla personelu administracyjnego zaangażowanego.

Zobacz więcej ...