finanse publiczne isap

Nowatorska obsługa księgowa. Jak wynika z badań prawie % polskich przedsiębiorstw zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Pozwala to spełnić oszczędności rzędu nawet -% całkowitych kosztów prowadzenia księgowości dodatkowo uzyskać dodatkowy okres na działalność operacyjną, która przynosi realny zysk. Ograniczamy do minimum czas i środki, jakie firma przeznacza obecnie na obsługę finansowo-księgową. Zespół naszych ekspertów księguje operacje gospodarcze, a zarówno przygotowuje spersonalizowane raporty menedżerskie. Ponadto prowadzimy audyty i nadzory księgowo-finansowe, a podobnie weryfikujemy zmiany w aktualnych przepisach. Reprezentujemy firmę przed instytucjami państwowymi i zapewniamy pomoc w przypadku kontroli podatkowych. Pełnimy funkcję głównego księgowego i dyrektora finansowego, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonanych rozliczeń. Zapewniamy stały wjazd do dokumentacji i danych przedsiębiorstwa dodatkowo możliwość szybkiego przekazywania dokumentów księgowych za pomocą przeglądarki internetowej.