foto

Omówienie wybranych ryzyk compliance

Omówienie wybranych ryzyk compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce reguły compliance pozwalają na uniknięcie innymi słowy zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jakże nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja,.

Zobacz więcej ...