foto

Okresiprzechowywania akt osobowych po ustaniu stosunku pracy

Okresiprzechowywania akt osobowych po ustaniu stosunku pracy. Nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej - czwarta ilość akt osobowych i przemiany w ewidencji czasu pracy. Wprowadzenie dodatkowej, czwartej części akt osobowych i doprecyzowanie dokumentacji połączonej z ewidencją czasu pracy - to tylko przykładowe zmiany, jakie czekają działy kadrowe. Przeorganizowanie.

Zobacz więcej ...