foto

Przetwarzanie danych osobowych w celu

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania tymczasowego aresztowania. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia.

Zobacz więcej ...