Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe

Amortyzacja to wydatek związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Umiejętność dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest niezbędna w Twojej pracy tedy ta lektura.

rynki finansowe i finanse publiczne


Od stycznia r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść powiem więcej procent zaniżenia zobowiązania.

Zobacz więcej

finanse publiczne isap


Nowatorska obsługa księgowa. Jak wynika z badań prawie polskich przedsiębiorstw zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.pp Pozwala to spełnić oszczędności rzędu nawet całkowitych.

Zobacz więcej

finanse publiczne dane statystyczne


Meritum z podatków rocznie adresowane jest do pracowników biur księgoworachunkowych pracowników działów prawnych doradców podatkowych oraz radców prawnych. W jednej lekturze znajdziesz pożyteczne informacje.

Zobacz więcej

podatki o prometu


Zwroty emVATem i odwrotne obciążenie. Podstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury z których wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej. Warunek.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Kontrola dostępu i obserwacja wizyjny i zapewnienie

Kontrola dostępu i obserwacja wizyjny i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w których zazwyczaj funkcjonuje wiele firm i instytucji,.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-09-01
Komentarze: 0

foto

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania czy przemiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Kategoria: Instrukcje podatkowe
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa jak wygląda umowa deweloperska

Umowa - jak wygląda umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, pomimo tego też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania

Nowe prawo wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny czyli usługa?ewidencjonowanie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane oraz definicji geodezyjnej

Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

obowiązki informacyjne pracodawców jest reprezentacja od

obowiązki informacyjne pracodawców jest reprezentacja od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji

Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartych o podnajem w kontekście zakazu świadczenia usług hotelarskich. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Amortyzacja to wydatek związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Umiejętność dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest niezbędna w Twojej pracy, tedy ta lektura jest dla Ciebie. W zasobach każdej jednostki znajdują się zasoby majątkowe, aktywa, które przynosić będą korzyści tej jednostce prze okres dłuższy niż rok. Tak aby odzwierciedlić sprawa sądowa wykorzystywania tych aktywów w działalności jednostki dokonuje się odpisów amortyzacyjnych innymi słowy umorzeniowych. Dowiedz się, jakim sposobem prawidłowo osłabiać środki trwałe i uniknij konfliktów z organami podatkowymi. Dowiesz się:- co podlega amortyzacji,- oznacza to podatnik musi przewodzić ewidencję środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych, by móc dokonać odpisów amortyzacyjnych,- jakie są metody amortyzacji i jakim sposobem je stosować,- to znaczy amortyzacja liniowa jest korzystna. Amortyzacja środków trwałych: co podlega amortyzacji, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, wartość początkowa, zwrot wydatków wyklucza je z katalogu kosztów, straty w środkach trwałych nie pomniejszą przychodów Co to jest amortyzacja Metody amortyzacji środków trwałych: metoda liniowa, metody degresywne, inne metody na rzecz celów zarządczych, metody na rzecz celów podatkowych Ważna interpretacja: Interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z września r. Amortyzacja liniowa nie zawsze jest korzystna podatkowo -optymalizacja metod i stawek amortyzacji Rozliczenie ulepszenia środków trwałych Składników używanych sezonowo można nie rozliczać przez nietknięty rok Rozliczenie straty z nieumorzonego środka trwałego nadal kontrowersyjne Obowiązkiem podatnika jest prowadzenie ewidencji Przegląd egzegezy podatkowych Odpowiedzi na pytania o amortyzację Wykaz tabel i wykresów

Czytaj więcej